УКАЗАНИЯ ЗА АПЛИКАЦИЯ


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОВЪРХОСТТА ВЪРХУ КОЯТО ЩЕ ЛЕПИТЕ

–  Трябва да бъде гладка, чиста и достатъчно твърда.

–  Температурата на въздуха трябва да е над 15ºC.

Подготовка на повърхността, върху която ще лепите стикера.

–  Измиите и почистете мястото за залепване на стикера.

–  Обезмаслете повърността с 70% етилов спирт и подсушете с чиста кърпа. Бършете само в една посока, за да избегнете размазване.


НАЧИН НА ЗАЛЕПВАНЕ 

Суха апликация

1. Уверете се, че повърхността върху която ще лепите е напълно суха.

2. Отлепете транспортното фолио, заедно със стикера, от хартията.

3. Внимателно го залепете на повърхността, като започнете от единия край и постепенно притискате към другия край на стикера. За целта използвайте мек пластмасов предмет (кредитна карта или друго с равна повърхност). Внимавайте да не остават балончета въздух.

4. Отстранете транспортното фолио, когато сте сигурни, че стикера е хубаво прилепнал към повърхността. 


Мокра апликация - подходяща за големи стикери:

1. Напръскайте, с пулверизатор, повърхността на която ще залепите стикера, с разтвор от вода и веро в съотношение 3:1.

2. Отлепете транспортното фолио, заедно със стикера, от хартията.

3. Поставете го на мястото му и го притиснете. Постепенно избутайте излишната вода в посока от средата на стикера към края. За целта използвайте мек пластмасов предмет (кредитна карта или друго с равна повърхност). Внимавате да не разместите стикера.

4. Уверете се, че не е останала вода и отлепете транспортното фолио (ако има останала вода, стикера ще започне да се отлепя с транспортното фолио - в този случай залепете обратно разлепената част от стикера).


* Не се препоръчва апликация върху поликарбонат.
* Не се препоръчва апликация върху прясно боядисани повърхности 

Оптимална здравина на залепване се достига след третия ден.

Гаранция срещу разлепване: до 5 години (при правилно поставяне)